سنگ آهن خسروآباد

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    سنقرو کلیایی
  • آدرس:
    30 کیلومتری محور سنقر-قروه روستای خسروآباد