سنگ لاشه آران

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    کنگاور
  • آدرس:
    43 57 47. 08 25 34- 35 58 47. 08 25 34 – 35 58 47 . 47 23 34 – 43 57 47 . 47 23 34