سنگ لاشه سديد کهريز

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    کهریز
  • شهر مرتبط:
    کنگاور
  • آدرس:
    7کیلومتری غرب شهر کنگاور