گل دره جنوبي

وضعیت معدن

درحال تجهیز

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    45کیلومتری جنوبغرب کرمانشاه-اسلام آباد
  • آدرس: