وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    داشلی برون
  • شهر مرتبط:
    گنبد
  • آدرس:
    گلستان- گنبد بخش داشلی برون- روستای ماسن کوب