ملچ آرام فوقاني

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

زیر زمینی زغالسنگ

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    مرکزی
  • شهر مرتبط:
    رامیان
  • آدرس:
    گلستان- رامیان- بخش مرکزی- روتای ملچ آرام