تراورتن فيض آباد شماره 1 چايپاره

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    روستای فیض آباد
  • شهر مرتبط:
    قره ضیاءالدین
  • آدرس:
    37کیلومتری شمالشرق خوی قره ضیاالدینفیض آباد