مرمريت کوه کمر چايپاره

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    چایپاره
  • آدرس:
    10 کیلومتری جنوب غرب شهرستان چایپاره