مرمر صوفيان اروميه

وضعیت معدن

درحال تجهیز

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    ارومیه
  • آدرس:
    62 كیلومتری شمال غرب ارومیه