گرانيت اينجه‌ افشار شماره 1 شاهين‌دژ

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

سنگ تزئینی و نما

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی