لاشه و مالون چالخماز مياندوآب

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    چالخاماز
  • شهر مرتبط:
    میاندوآب
  • آدرس:
    16 كیلومتری شرق میاندوآب