سيليس و لاشه آهکي قارناي نقده

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    قارنا
  • شهر مرتبط:
    نقده
  • آدرس:
    15کیلومتری غرب نقده