پوزولان قره تپه شاهين دژ

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    شاهین دژ
  • آدرس:
    13 کیلومتری شمالغرب شاهین دژ