زغال سنگ قوزلوي شاهين دژ

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

زیر زمینی زغالسنگ

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

  • نوع محصول معدن:
    غیر فلزی
  • نوع محصول معدن:

اطلاعات جغرافیایی