گاليک رود

وضعیت معدن

متروكه

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    خورگام
  • شهر مرتبط:
    رودبار
  • آدرس:
    N: 36 47 25 – E : 49 44 08