خاک صنعتي چمل

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    رودبار
  • آدرس:
    A:E 49 39 30 , N:36 48 40