سرب و روي مرجان آباد

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

زیر زمینی غیر زغالسنگ

نوع محصول

فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    هرزویل
  • شهر مرتبط:
    رودبار
  • آدرس:
    A:E:49 27 10 , N : 36 47 00