مصالح کوهي حمزه کندي سلماس

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

غیر فلزی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    حمزه کندی
  • شهر مرتبط:
    سلماس
  • آدرس:
    12 کیلومتری شرق سلماس