گنجه رودبار

وضعیت معدن

متروكه

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    مرکزی
  • شهر مرتبط:
    رودبار
  • آدرس:
    N: 36 50 5.3 – E : 49 27 12