شن وماسه کوهي جنوب خرشک

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    رحمت آباد بلوکات
  • شهر مرتبط:
    رستم آباد
  • آدرس:
    N: 36 55 12 – E : 49 31 39