واریزه کوهی مينا شن گنجه

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    مرکزی
  • شهر مرتبط:
    رستم آباد
  • آدرس:
    N: 36 52 28 – E : 49 28 00