سنگ لاشه ليما گوابر اشکورات

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    رحیم آباد
  • شهر مرتبط:
    رودسر
  • آدرس:
    20 کیلومتر