واريزه و مصالح کيسم

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    کیسم
  • شهر مرتبط:
    آستانه اشرفیه
  • آدرس:
    A:E: 49 50 00 , N:37 14 33