واريزه کوهي توتکابن

وضعیت معدن

غیر فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    توتکابن
  • شهر مرتبط:
    رودبار
  • آدرس:
    A:E:49 31 20 , N:36 54 21