سنگ لاشه شمال رستم آباد

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

مصالح ساختمانی

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • استان:
  • بخش استان:
    رستم آباد
  • شهر مرتبط:
    رودبار
  • آدرس:
    A:E:49 30 02.5 ,N:36 55 32.7