گرانيت گوين

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

سنگ‌های تزئینی و نما

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
  • شهر مرتبط:
    سبزوار
  • آدرس:
    55 ک ش سبزوار