نمک دشت گل

وضعیت معدن

فعال

نوع معدن

روباز

نوع محصول

سایر

اطلاعات محصولات

اطلاعات جغرافیایی

  • بخش استان:
    جلگه رخ
  • شهر مرتبط:
    مشهد
  • آدرس:
    129ک ج غ مشهد