هفدهمین نمایشگاه تخصصی سنگ، معادن و صنایع

هفدهمین نمایشگاه تخصصی سنگ، معادن و صنایع

شروع: 1401/8/24 تا 1401/8/27

نوع: نمایشگاه های پیش رو داخلی

مجری: شرکت رستاک پاد ویژن تلفن: 02188346455 آقای بندرچی09121176930- خانم باقری 09120295784

محل برگزاری: کمربندی شرق اصفهان – روبروی منطقه روشن دشت – محل برگزاری نمایشگاه بین المللی استان اصفهان.